Numer wpisu:4797

Data wpisu:06/06/2013

Data wydania wyroku:03/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1448/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców i ewentualne nie doręczenie upominków do Agencji"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót