Numer wpisu:2590

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:07/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2197/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeśli natomiast Klient, który zgłosił zastrzeżenia o których mowa w ust.2, nie będzie usatysfakcjonowany załatwieniem sprawy, może złożyć reklamację pisemną w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń"

Branża:Turystyka


Powrót