Numer wpisu:5994

Data wpisu:02/20/2015

Data wydania wyroku:08/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9768/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dagmara Hoffmann-Stoczczak - Hoffmann Nieruchomości w Lesznie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy:
a) Zamawiający podpisze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy umowę przedwstępną lub umowę sprzedaży lokalu bez udziału pośrednika"

Branża:Nieruchomości


Powrót