Numer wpisu:1617

Data wpisu:05/27/2009

Data wydania wyroku:10/11/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 134/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli cena wzrośnie o więcej niż 10%, klient ma prawo anulować imprezę turystyczną i w pełni odzyskać wpłaconą kwotę."

Branża:Turystyka


Powrót