Numer wpisu:4583

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/07/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1817/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:PromoDirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie"

Branża:Inne usługi


Powrót