Numer wpisu:5817

Data wpisu:10/08/2014

Data wydania wyroku:08/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11624/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Andrzej Szic- PHU Import-Export Szic w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, w tym wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających bezpośredni wpływ na procedurę importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży samochodów"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót