Numer wpisu:5788

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5378/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"

Uwagi:Na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 5378/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2013 r. sygn. akt VI ACa 399/13 prostuje oczywistą niedokładność w komparycji i sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że każdorazowe oznaczenie strony pozwanej "Tauron Dystrybucja GZE S.A. w Gliwicach" zastępuje prawidłowym oznaczeniem "Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie"

Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła


Powrót