Numer wpisu:4743

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3251/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:DERKOM s.j. Dariusz Klimczuk w Zamościu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta"

Branża:Usługi internetowe


Powrót