Numer wpisu:5736

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:07/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 4881/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja Granma z siedzibą w Wolsztynie

Oznaczenie pozwanego:Kent sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót