Numer wpisu:928

Data wpisu:11/09/2006

Data wydania wyroku:01/11/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 12/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku określonym w ust. 1 Towarzystwu przysługuje prawo potrącenia 5% z kwoty podlegającej zwrotowi”

Branża:Nieruchomości


Powrót