Numer wpisu:6360

Data wpisu:04/07/2016

Data wydania wyroku:01/22/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 32997/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Renata Bali

Oznaczenie pozwanego:Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednik zastrzega sobie prawo współpracy z innymi profesjonalnymi pośrednikami w zakresie wykonania niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót