Numer wpisu:4682

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3123/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Hoffman

Postanowienie uznane za niedozwolone:"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli: (...) c) zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym/Zleceniu transportowym"

Branża:Inne usługi


Powrót