Numer wpisu:5735

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9068/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Izabela Łajs - Policealne Studium Zawodowe "Akademia Zdrowia" w Andrespolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Słuchacz oświadcza, że w przypadku zmniejszenia się podczas trwania nauki liczebności grupy poniżej 20 osób nie będzie rościć żadnych pretensji do rozwiązania grupy i przejścia do zaproponowanej innej grupy, na inny zaproponowany kierunek lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później lub odebrania dokumentów i rozwiązania umowy"

Branża:Edukacja


Powrót