Numer wpisu:1504

Data wpisu:10/01/2008

Data wydania wyroku:02/28/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 89/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Agata Bukańska, Dariusz Bukański

Oznaczenie pozwanego:Agro - Man Spółka z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Strony oświadczają, że rozliczenie z tytułu umowy sprzedaży dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym pomiędzy Spółką a kupującymi zostały dokonane, a zatem wszelkie wzajemne roszczenia wynikające z łącznego ich stosunku prawnego uznaję za zaspokojone i wygasłe.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót