Numer wpisu:2604

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2427/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Kłoska - Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik ponosi następujące koszta:
- utrata zaliczki + 250 zł w razie rezygnacji pomiędzy 35-30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
- utrata zaliczki + 500 zł w razie rezygnacji pomiędzy 29-14 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
- utrata zaliczki +1100 zł w razie rezygnacji po 14 dniu przed rozpoczęciem imprezy (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót