Numer wpisu:5809

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:07/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 13550/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"

Branża:Nieruchomości


Powrót