Numer wpisu:2582

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1782/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Karina Głowala

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przewidywany termin przekazania lokalu do wykończenia we własnym zakresie, w standardzie wynikającym z załącznika nr 3 do nin. umowy, ustala się na lipiec 2009 r."

Branża:Nieruchomości


Powrót