Numer wpisu:4773

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:12/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2978/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Paweł Płatek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep internetowy ArtDecor gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zamówienia do klienta"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót