Numer wpisu:4492

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 148/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Serwis tanikurier.com nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony)"

Branża:Inne usługi


Powrót