Numer wpisu:4516

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:01/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3035/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Domus Vini" Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zespół Sklepu Domus Vini Sp. j. dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistoścą. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów (w tym rocznika) i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót