Numer wpisu:2607

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:05/13/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1931/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Karolewski - Biuro Turystyki Aztek w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.:spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)."

Branża:Turystyka


Powrót