Numer wpisu:6066

Data wpisu:06/08/2015

Data wydania wyroku:03/19/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 13843/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podwyższenie ceny oferowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem jej akceptacji przez Firmę oraz podpisaniu aneksu do niniejszej umowy, przed wskazaniem przez Firmę nabywcy"

Branża:Nieruchomości


Powrót