Numer wpisu:4734

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:01/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3333/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"

Oznaczenie pozwanego:Cezary Warchoł

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót