Numer wpisu:2576

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1782/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Karina Głowala

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wstępny planowany koszt budowy lokalu i miejsca postojowego netto, określony w ust 4, będzie waloryzowany poczynając od 1 maja 2007 r. na podstawie średniego wskaźnika wzrostu cen produkcji dla budownictwa mieszkaniowego (publikacja GUS pt "Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych" Tabela nr 2 - Wskaźniki cen obiektów budowlanych Symbol 1122-Budynek wielomieszkaniowy), gdy w okresie od 1 maja 2007 r. wskaźnik ten przekroczy 2%. Waloryzacji podlega pełna wartość lokalu i będzie ona przeprowadzona nie częściej niż raz na kwartał. Waloryzacja końcowa zostanie dokonana przy uwzględnieniu waloryzacji częściowej i zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji zgodnie z terminem jej zakończenia określonym w § 3 ust.1."

Branża:Nieruchomości


Powrót