Numer wpisu:3282

Data wpisu:06/25/2012

Data wydania wyroku:02/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3138/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bartosz Bilski

Oznaczenie pozwanego:"Med Patent" Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót