Numer wpisu:5804

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:06/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 21899/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Michał Chołys, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Emil Hausmann

Oznaczenie pozwanego:Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót