Numer wpisu:4579

Data wpisu:06/13/2013

Data wydania wyroku:03/22/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1179/12

Nazwa i siedziba sądu:

Oznaczenie powoda:

Oznaczenie pozwanego:

Postanowienie uznane za niedozwolone:

Uwagi:Klauzula wykreślona z Rejestru Postanowień uznanych za niedozwolone z uwagi na Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie

Branża:


Powrót