Numer wpisu:4449

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5460/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Spółka 2a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i partnerzy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W wypadku roszczeń Abonenta niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 września 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5460/11) utrzymujący w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 29 lutego 2012 r.

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót