Numer wpisu:4534

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3392/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Śliwiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich"

Branża:Inne usługi


Powrót