Numer wpisu:4687

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/07/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3536/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny być zwrócone na każde jego żądanie"

Branża:Usługi bankowe


Powrót