Numer wpisu:4455

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2985/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Skibiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy do klienta oraz inne koszty, które wykazała firma, związane z dostarczeniem i obsługą towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót