Numer wpisu:1890

Data wpisu:04/19/2010

Data wydania wyroku:11/04/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 1067/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Robert Niedbałowski "AstroClassic" z siedzibą w Tarnobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Większość towarów market sprowadza z zagranicy i w tych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót