Numer wpisu:545

Data wpisu:10/07/2005

Data wydania wyroku:08/04/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 44/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Developer może zgłosić budynek do odbioru końcowego, nawet jeżeli niektóre elementy zakresu robót nie zostały ukończone (elewacja i detale), o ile termin tego odbioru przypada w okresie jesienno-zimowym (od listopada do kwietnia) i o ile pozostały zakres rzeczowy jest wykonany zgodnie z umową”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót