Numer wpisu:4496

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 153/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na stronie głównej)"

Branża:Inne usługi


Powrót