Numer wpisu:1291

Data wpisu:12/20/2007

Data wydania wyroku:10/02/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 123/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dorota Grochowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "100-noga" z/s w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Compensa nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót