Numer wpisu:3735

Data wpisu:09/14/2012

Data wydania wyroku:07/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2986/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII -Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa "Salwator" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) W przypadku braku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, na doręczone uznaje się pisma wysłane na ostatnio znany adres drugiej Strony, nawet jeśli pismo nie zostało odebrane"

Branża:Nieruchomości


Powrót