Numer wpisu:4660

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2826/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Monika Rząca-Łączkowska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odszkodowanie wypłacane będzie wedlug wartości rzeczy netto bez podatku VAT"

Branża:Inne usługi


Powrót