Numer wpisu:4746

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:10/30/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 4848/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Janusz Nawrocki

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu zamówionego towaru (w nienaruszonym stanie), po wcześniejszym uzgodnieniu z nami (przesyłkę Zamawiający odsyła na swój koszt). Podstawą do reklamacji jest faktura potwierdzająca zakupy w sklepie produktu podlegającego reklamacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót