Numer wpisu:1

Data wpisu:06/11/2002

Data wydania wyroku:03/11/2002

Sygnatura akt:Sygn. Akt. XVII Amc30/01

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy

Oznaczenie powoda:Marcin Romejko;

Oznaczenie pozwanego:Pozwani: Andrzej Biruka i Lech Jerzy Pilecki, prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót