Numer wpisu:5744

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:05/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 29159/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesław Musa, Józef Ruciński, Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Iwar Hausmann, Daria Krysiak

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót