Numer wpisu:3507

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:10/21/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1318/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marcin Matysik

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (...) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt.1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie"

Uwagi:Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 r. sygn. akt VI Ca 631/11 - oddala apelację

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót