Numer wpisu:119

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:04/26/2004

Sygnatura akt: Sygn. akt XVII Amc 39/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.”

Branża:Nieruchomości


Powrót