Numer wpisu:4726

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9114/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót