Numer wpisu:4491

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/10/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4347/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Maciej Sołkiewicz, Maciej Obarski - Samnet s.c. Maciej Sołkiewicz i Maciej Obarski z siedzibą w Suchedniowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas Abonament zostanie obniżony (...) o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej sześć godzin braku sygnału)"

Branża:Usługi internetowe


Powrót