Numer wpisu:4108

Data wpisu:12/11/2012

Data wydania wyroku:08/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5628/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dominika Nogalska

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki"

Branża:Turystyka


Powrót