Numer wpisu:4504

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:01/04/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5420/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Adam Drąg i Barbara Oleśków - OK TOURS s.c.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W ramach realizacji imprezy OK TOURS sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu i na stronie internetowej"

Branża:Turystyka


Powrót