Numer wpisu:5772

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 21908/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Wiesława Musa

Oznaczenie pozwanego:Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Zwrotom nie podlegają towary objęte promocją cenową lub/i wyprzedażą"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót