Numer wpisu:2928

Data wpisu:03/01/2012

Data wydania wyroku:06/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 896/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian wynikłych z (...) uzgodnień z dostawcami mediów" w postanowieniu: "Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian wynikłych z konieczności zmian projektowych, uzasadnionych wymogami technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnień z dostawcami mediów"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót