Numer wpisu:1437

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:09/15/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 118/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Grupa Inwestycyjna "Hossa" S.A. w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:" par. 2 ust. 11 a - W związku ze zmianą ceny, w sytuacjach jak określono w ust. 10 lit. b (...), Kupujący dopłaci różnicę w terminie 14 dni od przedstawienia rozliczenia przedmiotu umowy w standardzie "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót