Numer wpisu:4751

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 82/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań, Sklep nie gwarantuje, że przedstawione zdjęcia i opisy nie zawierają błędów. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu i rzeczywistym wyglądzie nie może być podstawą roszczeń Kupującego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót